NOWOŚCI NMS

Licencja na e-zasoby

Nowy Model Szkoły

Portal edukacyjny, którego celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.