NOWOŚCI NMS

Konferencja naukowa EDUKACJA 3.0

24 04, 2015

Celem konferencji jest debata nad podstawowymi pytaniami związanymi z Edukacją 3.0.: Jakie są wyróżniki Edukacji 3.0? Jaka jest rola nauczyciela i ucznia w Edukacji 3.0? Jakie są metody i narzędzia wykorzystywane w Edukacji 3.0? W którym modelu edukacyjnym funkcjonuje aktualnie polskie szkolnictwo 1.0, 2.0 czy 3.0? Jakie wyzwania i zagrożenia związane są z nowym modelem?

Plantacja Elearningu, czyli e-zasoby dla kształcenia zawodowego

15 03, 2015

Wystartował nowy portal dedykowany nauczycielom, uczniom i słuchaczom związanym z kształceniem zawodowym!
Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Pytanie zasadnicze brzmi: po co uruchamiać nowy portal?

Licencja na e-zasoby

Nowy Model Szkoły

Portal edukacyjny, którego celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.